sluiten Voorlopig zullen er geen artikelen geplaatst worden wegens drukte met andere werkzaamheden.
De weinig beschikbare tijd wordt besteed aan Digitale Stad Maarssen '2.0'. Een website waar iedereen mee kan helpen aan het plaatsen van nieuws. Plaats tot die tijd rustig je bedrijf of evenementen op de website - de activiteit op de website komt zeker terug!

Columns

Heksenjacht op de weigerambtenaar
Heeft een ambtenaar vrijheid om homohuwelijk niet te sluiten?

Wo 18 april 2007, 22:14 • Jan Boogerd

In het land komt er een soort van heksenjacht op gang om ambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van een homohuwelijk te ontheffen uit hun functie. Als het aan de fractie van GroenLinks ligt, dan mogen ambtenaren van de burgerlijke stand in Maarssen niet langer weigeren om een huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. En weigeren betekent ontslag uit de functie. Voor nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand geldt dat deze alle wettelijke huwelijken moeten sluiten; weigerambtenaren worden dus geweerd.

 

Volgens GroenLinks zou een weigerambtenaar in strijd met de grondwet handelen daar er sprake zou zijn van discriminatie. Op 21 mei a.s. zal de gemeenteraad stemmen over de door GroenLinks ingediende motie over de weigerambtenaren.

 

Na de invoering van het homohuwelijk in 2001 is in Maarssen gekozen voor een praktische oplossing. Het recht van gewetensbezwaarde ambtenaren is erkend en deze hoeven homohuwelijken niet te sluiten. Daarnaast zijn er voldoende ambtenaren die dit wel doen, zodat er geen problemen zijn. Deze praktische oplossing werd door staatssecretaris Cohen voorgesteld tijdens de behandeling van het wetsvoorstel openstelling huwelijk gelijk geslacht in 2000. Hieruit kan reeds geconcludeerd worden dat er geen sprake is van discriminatie van homostellen. Zo er al gediscrimineerd wordt, dan is het de weigerambtenaar.

 

De fractie ChristenUnie-SGP is voor voortzetting van het huidige beleid en heeft geen behoefte aan de motie van GroenLinks, die we ook niet zullen steunen. We hebben daarvoor ondermeer de volgende argumenten:

  • In haar beleid stelt de gemeente de klant centraal en bevordert de klantvriendelijkheid. Het past binnen dit beleid om echtparen die willen trouwen de vrijheid te bieden om te kiezen voor een ambtenaar die bij hen past en tegen het homohuwelijk zijn.
  • De fractie ChristenUnie-SGP is van mening dat het ambtenarenapparaat een weerspiegeling dient te zijn van de samenleving en dat binnen een pluriforme samenstelling plaats moet zijn voor weigerambtenaren.
  • De kracht van de democratie is niet de meerderheid plus 1, maar juist het respectvol omgaan met minderheden. Anders bestaat het gevaar van een totalitair regime en dit is strijdig met de tolerante samenleving die we in Nederland kennen.
  • De geschiedenis leert dat de gewetensvrijheid een groot goed is dat diep verankerd is in de Nederlandse samenleving en dat wij moeten koesteren.
  • In antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de gewetensbezwaarde trouwambtenaar liet minister Remkes op 1 mei 2006 weten dat: "Het bieden van ruimte voor gewetensbezwaren voor zover die geen schade toebrengen aan de goede functievervulling en aan het goed functioneren en de continuïteit van de openbare dienst maakt -zeker als die gewetensbezwaren samenhangen met morele oordelen op grond van godsdienstige opvattingen- in die zin ook onderdeel uit van het Nederlandse rechtstelsel waaraan ambtenaren gebonden zijn."

De fractie ChristenUnie-SGP komt dan ook tot de conclusie dat er geen redenen zijn om het huidige beleid met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand te wijzigen. Er is ruimte om zowel de huidige ambtenaren met gewetensbezwaren in dienst te houden als om nieuwe aan te kunnen stellen. De door GroenLinks voorgestane wijziging beschouwen we als strijdig met de Nederlandse cultuur, traditie en democratie. De motie van GroenLinks zien wij als een heksenjacht op de weigerambtenaar. Hoe is het mogelijk dat GroenLinks het recht meent te hebben om deze te discrimineren?

 

Jan Boogerd

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Maarssen

www.maarssen.christenunie.nl

Reacties

Mark van der Sanden dinsdag 24 april, 18:00:
Een dilemma. Ik ben normaal gesproken heel erg probleemvermijdend. In dit geval zou dat inhouden dat ik zeg: wat is nu precies het probleem als er voldoende ambtenaren over zijn om homohuwelijken te sluiten? Partij 1 tevreden want de huwelijken worden gesloten, partij 2 tevreden want hun achterban hoeft de huwelijken niet te sluiten.

Toch vind ik dat hier ook wel een principiële kwestie telt: In Nederland mogen homostellen trouwen, en de ambtenaren hebben de taak huwelijken te sluiten. Dus ook homohuwelijken. Daar worden ze voor betaald. Er is wettelijk gezien totaal geen reden om de taak niet uit te voeren.
vrijdag 25 mei, 12:28:
Ik vindt dat het uit geloofsovetuiging weigeren van het voltrkken van een homo-huwelijk voor bestaande ambtenaren niet verplicht kan worden. Voor zover ik weet is het nog steeds toegestaan om werken op zondag te weigeren op basis van het geloof, waarom dit dan niet. Het moet echter zo zijn dat wanneer er nieuwe ambtenaren aangenomen gaan worden of een wijziging van functie tot beedigd ambtenaar voor het voltrekken van huwelijken plaats vindt deze ambtenaar wel verplicht kan worden om dit te doen of anders ontslagen kan worden.

Het kan toch niet zo zijn dat wanneer een regering de wet aanpast, de ambtenaren zomaar hun geloof of principes naast hun neer moeten leggen en maar te doen wat de overheid van hen verlangt? Je kiest op een gegeven moment voor een functie en je kunt niet voorspellen dat hierin zulke rigoreuze wijzigingen in plaats zullen vinden dat het uitoefenen van die functie tegen je principes of geloof in gaat.

Als je als gevangenbewaarder werkt en de overheid de doodstraf gaat instellen, moet je dan hier ook zo maar aan meewerken als dat tegen je geloof indruist?
Mark van der Sanden vrijdag 25 mei, 17:47:
Ik denk dat je hier de ideale oplossing aandraagt: huidige ambtenaren niet verplichten, maar bij nieuwe vacatures wel verlangen dat men alle wettige huwelijken sluit.

Columns

Waarom CU/SGP niet meevergaderde Heksenjacht op de weigerambtenaar 3 reacties Hoogspanning: erop of eronder? 3 reacties Schildersbuurt: renovatie of slopen? 2 reacties 9 dagen Europees Leerlingenparlement Een coffeeshop in Maarssen? Neen! Nieuwe dienstregeling NS is zo slecht nog niet Stemmachines af te luisteren. Nou en? 1 reactie

Nieuwsbrief

Abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief:

Nieuws

Uitkomsten Inwonerspanel Maarssen Nieuw jongerencentrum in 2010 Geef de bibliotheek cadeau Sinterklaas in de Wereldwinkel Sinterklaas in Maarssen-dorp Geluidsscherm wederom later 1 reactie Jong en oud op pad met GPS Nazomeren in de Wereldwinkel Kinderboekenweek start op 3 okt Burenruzie om bekeuring

Evenementen

Kerstconcert door Gemengd Koor MASK
zondag 14 december

Meningmeter

Op vakantie deze zomer?
Ik blijf lekker thuis 33%
33%
Op vakantie in Nederland 0%
0%
Naar het buitenland 67%
67%

Er hebben 6 mensen hun stem uitgebracht.

In het forum

NOKIA N96 16Gb...
14-11 door phones
Te Koop, apple iphone 16gb...
21-07 door borokini
De toekomst
07-07 door aabbccdd
Glasvezel in Maarssen
19-06 door Robin Harmsen
Kermis wel of niet
18-04 door richard
Wat verwacht je van jou...
06-03 door Annelies
Digitale Stad Maarssen is een productie van Elegia Webontwikkeling.