sluiten Voorlopig zullen er geen artikelen geplaatst worden wegens drukte met andere werkzaamheden.
De weinig beschikbare tijd wordt besteed aan Digitale Stad Maarssen '2.0'. Een website waar iedereen mee kan helpen aan het plaatsen van nieuws. Plaats tot die tijd rustig je bedrijf of evenementen op de website - de activiteit op de website komt zeker terug!

Columns

Een coffeeshop in Maarssen? Neen!
Softdrugsbeleid volgens de Christenunie-SGP

Wo 10 januari 2007, 13:25 • Jan Boogerd

Dit is een ingezonden stuk. Het weerspiegelt dan ook niet de mening van de redactie.

 

In 1999 heeft de gemeenteraad het beleid voor coffeeshops in Maarssen vastgesteld. De raad heeft zich daarbij uitgesproken voor de zogenaamde nuloptie: coffeeshops zijn niet toegestaan. De fractie ChristenUnie-SGP was een warm pleitbezorger van dit beleid. De fractie van de PvdA wil dit vastgestelde beleid nu ter discussie stellen en peilt de mening van de inwoners van Maarssen door middel van een enquête op hun website.

De PvdA zegt de peiling te gebruiken om te bepalen of er een draagvlak is voor een coffeeshop en hoe mensen willen dat omgegaan wordt met softdrugs. Ondanks deze toelichting begrijp ik niet wat de PvdA met de peiling beoogt. Zij geeft ook niet aan of ze de uitslag van de peiling zal respecteren. Dit los van de vraag of de peiling representatief is voor de Maarssense inwoners. Gaat de PvdA de peiling dan nu gebruiken om een eind te maken aan de nuloptie? Ik heb weinig waardering voor dit initiatief van de PvdA. Immers, van de grootste politieke partij in Maarssen mag je verwachten dat zij een duidelijk standpunt hebben over een zo’n belangrijk onderwerp. Laten ze duidelijkheid verschaffen hoe ze staan tegenover de nuloptie!

 

De fractie ChristenUnie-SGP staat onverkort achter het eerder genomen besluit van de gemeenteraad en blijft dus voor de nuloptie: geen coffeeshops in Maarssen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen die aanleiding geven tot wijziging van het beleid. Integendeel, de noodzaak tot handhaving van de nuloptie is toegenomen.

De huidige softdrugs bevatten een hoger gehalte van de schadelijke en werkzame stof THC en in cannabis zitten veel meer kankerverwekkende stoffen dan in tabak. Het roken van één joint is vergelijkbaar met het roken van 10 à 15 sigaretten en staat dus haaks op het bevorderen van het anti-rookbeleid. Bovendien tast het opgeven van de nuloptie de geloofwaardigheid van de gemeente aan: hoe kun je jongeren wijzen op gevaren van drugs bij de preventieve voorlichting op scholen en anderzijds de handel in softdrugs via een gedoogde coffeeshop mogelijk maken? De gemeente levert terecht een forse inspanning om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten en een coffeeshop zal daar zeker niet toe bijdragen.

Gelet op bovengenoemde overwegingen lijkt het mij moeilijk voor de PvdA om te pleiten voor een gemeentelijke coffeeshop. Indien zij dit toch doen, dan is dit een typisch voorbeeld van slechte Maarssense politiek! Daar zit niemand op te wachten en om die reden doe ik een klemmend beroep op de fractie van de PvdA om zich vierkant op te stellen achter de nuloptie.

Jan Boogerd
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Maarssen
Website: www.maarssen.christenunie.nl

Columns

Waarom CU/SGP niet meevergaderde Heksenjacht op de weigerambtenaar 3 reacties Hoogspanning: erop of eronder? 3 reacties Schildersbuurt: renovatie of slopen? 2 reacties 9 dagen Europees Leerlingenparlement Een coffeeshop in Maarssen? Neen! Nieuwe dienstregeling NS is zo slecht nog niet Stemmachines af te luisteren. Nou en? 1 reactie

Nieuwsbrief

Abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief:

Nieuws

Uitkomsten Inwonerspanel Maarssen Nieuw jongerencentrum in 2010 Geef de bibliotheek cadeau Sinterklaas in de Wereldwinkel Sinterklaas in Maarssen-dorp Geluidsscherm wederom later 1 reactie Jong en oud op pad met GPS Nazomeren in de Wereldwinkel Kinderboekenweek start op 3 okt Burenruzie om bekeuring

Evenementen

Kerstconcert door Gemengd Koor MASK
zondag 14 december

Meningmeter

Op vakantie deze zomer?
Ik blijf lekker thuis 33%
33%
Op vakantie in Nederland 0%
0%
Naar het buitenland 67%
67%

Er hebben 6 mensen hun stem uitgebracht.

In het forum

NOKIA N96 16Gb...
14-11 door phones
Te Koop, apple iphone 16gb...
21-07 door borokini
De toekomst
07-07 door aabbccdd
Glasvezel in Maarssen
19-06 door Robin Harmsen
Kermis wel of niet
18-04 door richard
Wat verwacht je van jou...
06-03 door Annelies
Digitale Stad Maarssen is een productie van Elegia Webontwikkeling.