Columns

Schildersbuurt: renovatie of slopen?
Kiezen tussen het korte- en langetermijn perspectief

Di 23 januari 2007, 21:16 • Jan Boogerd

De woningcorporatie Portaal bezit in de Schilders- en Dichtersbuurt in Maarssen in totaal zo'n 500 woningen in de sociale sector die binnen de huursubsidiegrens vallen. Een groot deel van de woningen in de Schildersbuurt is verouderd en zij komen voor renovatie of sanering / herbouw in aanmerking. De keuze tussen beide opties kan op twee manieren gemaakt worden, te weten het korte of lange termijn perspectief voor de voorraad sociale woningen in Maarssen. De door de gemeenteraad te maken keuze kan als politiek of bestuurlijk getypeerd worden.

 

Bij het korte termijn perspectief is men geneigd om aan de wensen van de huidige bewoners een groot gewicht toe te kennen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als deze kiezen voor renovatie, de bestaande woningen gerenoveerd zullen worden. Het ziet er naar uit dat de bewoners in meerderheid kiezen voor renovatie en dit kon dus wel eens gaan gebeuren.

 

Bij het lange termijn perspectief beziet men de problematiek vanuit ontwikkelingen die vanuit een volkshuisvestingsstandpunt leidend zijn. Dit is een meer strategische visie op de gewenste ontwikkeling waarbij aan de wensen van de huidige bewoners een minder zwaar gewicht wordt toegekend. Maarssen heeft een tekort aan sociale woningen en voldoet ook niet aan de hiervoor in regionaal verband afgesproken doelstellingen.

 

De mogelijkheden om in Maarssen woningen in de sociale sector te bouwen zijn zeer beperkt. Bovendien doen zich op dit vlak nieuwe ontwikkelingen voor die enerzijds samenhangen met de toenemende vraag naar op zorg ingestelde woningen voor met name senioren. Daarnaast is er een ontwikkeling om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zonodig in een aangepaste woning, ook wel ‘levensbestendige woningen' genoemd. De huidige woningen kunnen niet omgebouwd worden tot levensbestendige woningen en bij een keuze hiervoor is renovatie dus niet mogelijk.

 

Aan welke van de twee genoemde opties zou de gemeenteraad nu de voorkeur moeten geven? Het is verleidelijk om op grond van politieke overwegingen je achter de huidige bewoners op te stellen daar hiermee stemmenwinst behaald kan worden. Een aantal politieke partijen in Maarssen hebben dit dan ook gedaan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Maar is dit geen korte termijn visie?

 

De grote vraag is of de Maarssense gemeenschap hier ook op langere termijn mee gediend is. Ik ben van mening dat de unieke mogelijkheid die de herstructurering van de Schildersbuurt biedt, benaderd dient te worden vanuit een lange termijn perspectief. Hierbij wordt een ontwikkelingsvisie voor het gebied opgesteld die zoveel mogelijk rekening houdt met verwachte ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en de beschikbare ruimte optimaal benut. Dit is geen politiek maar besturen en dient de gemeenteraad niet vanuit het algemeen belang de gemeente te besturen?

 

Jan Boogerd

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Maarssen

www.maarssen.christenunie.nl

Reacties

(website) maandag 29 januari, 21:05:
De karakteristieke bebouwing van de schildersbuurt is één van de locaties die ik graag bezoek wanneer ik een dagje in Maarssen ben. Van een afstand bezien (ik woon zelf in Heinenoord) ben ik van mening dat "Maarssen" over het algemeen te onzorgvuldig omgaat met zijn zeer bijzondere plekken. Kijk nou eens naar die spuuglelijke uitbreiding van het gemeentehuis en het verdwijnen van open groene plekjes en boomgaardjes in het dorp. De aandacht is teveel gericht op het gedrocht Maarssenbroek, een wijk waarvan er teveel in Nederland zijn.
De schilderbuurt weerspiegeld een bijzondere tijdsgeest. Op zijn minst dient een deel van deze bebouwing bewaard te blijven.
Mark van der Sanden dinsdag 30 januari, 22:33:
Slopen lijkt een hele mooie mogelijkheid om een 'nieuw' stukje Maarssen te creëren. Maar, als ik naar het dorp kijk moet ik ook zeggen dat het er vaak niet beter op geworden is. Het dorp moet het juist hebben van de oude huizen die de uitstraling eraan geven. Vanuit die optiek zeg ik: renoveren.

Maar als je van te voren weet dat renoveren alleen maar uitstel van executie is, dan is sloop natuurlijk wel een optie en misschien ook wel de beste. Als de nieuwbouw maar écht in het karakter van het oude dorp past!

Columns

Waarom CU/SGP niet meevergaderde Heksenjacht op de weigerambtenaar 3 reacties Hoogspanning: erop of eronder? 3 reacties Schildersbuurt: renovatie of slopen? 2 reacties 9 dagen Europees Leerlingenparlement Een coffeeshop in Maarssen? Neen! Nieuwe dienstregeling NS is zo slecht nog niet Stemmachines af te luisteren. Nou en? 1 reactie

Nieuwsbrief

Abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief:

Nieuws

Uitkomsten Inwonerspanel Maarssen Nieuw jongerencentrum in 2010 Geef de bibliotheek cadeau Sinterklaas in de Wereldwinkel Sinterklaas in Maarssen-dorp Geluidsscherm wederom later 1 reactie Jong en oud op pad met GPS Nazomeren in de Wereldwinkel Kinderboekenweek start op 3 okt Burenruzie om bekeuring

Evenementen

Kerstconcert door Gemengd Koor MASK
zondag 14 december

Meningmeter

Op vakantie deze zomer?
Ik blijf lekker thuis 33%
33%
Op vakantie in Nederland 0%
0%
Naar het buitenland 67%
67%

Er hebben 6 mensen hun stem uitgebracht.

In het forum

NOKIA N96 16Gb...
14-11 door phones
Te Koop, apple iphone 16gb...
21-07 door borokini
De toekomst
07-07 door aabbccdd
Glasvezel in Maarssen
19-06 door Robin Harmsen
Kermis wel of niet
18-04 door richard
Wat verwacht je van jou...
06-03 door Annelies
Digitale Stad Maarssen is een productie van Elegia Webontwikkeling.