Columns

Waarom CU/SGP niet meevergaderde
Besloten vergadering over Eneco hoogspanningsmasten

Do 21 juni 2007, 12:49 • Jan Boogerd
Op maandag 11 juni vond een besloten en informele vergadering van de commissies ruimtelijke ordening en leefbaarheid plaats. Het onderwerp van bespreking was de voortgang met betrekking tot de hoogspanningsmasten van Eneco. De fractie ChristenUnie-SGP heeft - evenals de fractie van de VVD - niet deelgenomen aan deze vergadering. Ik wil graag toelichten waarom onze fractie verstek liet gaan.

 

Op dinsdag 5 juni kregen we per e-mail een uitnodiging van de griffier van de gemeente voor deze vergadering. Uit de uitnodiging was niet duidelijk wat de bedoeling van deze vergadering was en op wiens verzoek de vergadering was belegd. Nu is de problematiek van de hoogspanningsmasten een zeer gevoelig onderwerp en de ontwikkelingen op dit vlak leiden bij heel wat inwoners tot grote bezorgdheid. Terecht maakt men zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid bij vergroting van de capaciteit van de hoogspanningslijnen.

 

Het leek ons om de volgende redenen geen goede zaak om achter gesloten deuren te vergaderen over dit onderwerp. Ten eerste omdat dit geen bijdrage levert aan het vertrouwen van de burgers in het bestuur, met name omdat het hier een gevoelig onderwerp betreft. Het doet verder afbreuk aan de gewenste transparantie van het gemeentebestuur. Tenslotte was het doel van de vergadering onbekend en wij zien niet in om op voorhand in beslotenheid te vergaderen.

 

Onze ervaringen met besloten vergaderingen zijn nu ook niet zo geweldig. Bij een eerder gehouden besloten vergadering werd geheimhouding opgelegd. Hoewel hiervoor ware goede redenen aanwezig waren, bestond de kans dat dit nu ook weer zou gebeuren. Daarom hebben wij ons de volgende dag voor deze vergadering afgemeld.

 

Over het doel van deze besloten bijeenkomst bestaat binnen het college kennelijk ook geen duidelijkheid. De wethouders, die het initiatief namen voor de bijeenkomst, wilden met de leden van de commissies van gedachten wisselen over enige voorlopige adviezen en standpunten. Na de vergadering zouden zij een voorstel opstellen en aanbieden voor openbare besluitvorming.

 

De burgemeester gaf te kennen dat het de bedoeling was om raadsleden in de gelegenheid te stellen om hun kennis te vergroten door informatieve vragen te stellen. Als reden voor de beslotenheid gaf hij op dat hij bang was dat een openbare vergadering teveel zou leiden tot een discussie over gekozen oplossingen en een confrontatie tussen burgers en bestuur. Ging het nu om de raad te informeren of het college te helpen bij het vinden van een oplossing bij het complexe dilemma? Ik weet het niet.

 

Wat het doel ook geweest mag zijn, ik vind hierin geen overtuigende argumenten die voor beslotenheid pleiten; dit mede gelet op de gevoeligheid van het onderwerp. Ik begrijp ook niet waarom het college hiertoe besloten heeft. Temeer daar één van de doelstellingen van het collegeprogramma is: het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en hierover transparant communiceren. Ik begrijp ook de opstelling van de collegepartijen niet daar je toch mag verwachten dat zij zich zullen houden aan hun eigen programma.

 

Begrijpt u het nog?

 

Jan Boogerd

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Maarssen

www.maarssen.christenunie.nl

Columns

Waarom CU/SGP niet meevergaderde Heksenjacht op de weigerambtenaar 3 reacties Hoogspanning: erop of eronder? 3 reacties Schildersbuurt: renovatie of slopen? 2 reacties 9 dagen Europees Leerlingenparlement Een coffeeshop in Maarssen? Neen! Nieuwe dienstregeling NS is zo slecht nog niet Stemmachines af te luisteren. Nou en? 1 reactie

Nieuwsbrief

Abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief:

Nieuws

Uitkomsten Inwonerspanel Maarssen Nieuw jongerencentrum in 2010 Geef de bibliotheek cadeau Sinterklaas in de Wereldwinkel Sinterklaas in Maarssen-dorp Geluidsscherm wederom later 1 reactie Jong en oud op pad met GPS Nazomeren in de Wereldwinkel Kinderboekenweek start op 3 okt Burenruzie om bekeuring

Evenementen

Meningmeter

Op vakantie deze zomer?
Ik blijf lekker thuis 33%
33%
Op vakantie in Nederland 0%
0%
Naar het buitenland 67%
67%

Er hebben 6 mensen hun stem uitgebracht.

In het forum

Glasvezel in Maarssen
14-01 door Robin Harmsen
NOKIA N96 16Gb...
14-11 door phones
Te Koop, apple iphone 16gb...
21-07 door borokini
De toekomst
07-07 door aabbccdd
Kermis wel of niet
18-04 door richard
Wat verwacht je van jou...
06-03 door Annelies
Digitale Stad Maarssen is een productie van Elegia Webontwikkeling.